Kvarc – Quarella

Kvarc – Quarella je industrijski kameni kompozit koji se proizvodi u formatu ploča i pločica, te je mješavina prirodnog kamenog granulata i s poliesterskim smolama. Postoje dvije vrste kvarca Quarella: jedna je na bazi kamenog granulata kvarcnog podrijetla (Quartz Quarella), a druga na bazi kamenog granulata mramornog podrijetla (Marble Quarella).
Kvarc postaje neizbježan sudionik kod opremanja suvremenih interijera jer nudi postojan materijal u velikim formatima. Koristi se vrlo često kod izrade kuhinjskih radnih površina (u tom slučaju naša preporuka je korištenje materijala Quartz Quarella).

Quartz Quarella

Marble Quarella