Horizontalne teme

Projekt doprinosi jednakim mogućnostima

Tvrtka u svom poslovanju poštuje sve odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) i Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN, br. 85/08, 112/12). Prilikom planiranja projekta provedena je procjena učinka istog na spolove, no budući da nema zvaničnih podataka koliko žena je zaposleno na strojevima za obradu kamena, procjena je da se radi o znatno manjem broju nego muškaraca. Također se pretpostavlja da je veći broj radnika s iskustvom koji rade na radnim strojevima, jer mladi nemaju potrebna znanja. Analiza djelatnika pokazala je da je u tvrtki najviše djelatnika životne dobi 30-40 godina, dok je analizom tržišta nezaposlenih osoba u Garešnici uočeno da je najveći broj nezaposlenih u ciljnoj skupni: muškarci od 50 i više godina, s 20-30 godina staža i završenom OŠ. Kako bi projektom uklonili sve stereotipe iz komunikacije, odlučeno je u projekt uključiti mjere kojima će se promicati načela jednakih mogućnosti i nediskriminacije te prednost pri zapošljavanju dati muškim osobama iz ciljane skupine s HZZO-a i mlađim osobama bez radnog iskustva. Realizacijom projekta zaposlenici će završiti edukaciju koju će provoditi stručni tim i time biti osposobljeni za rad na novom stroju. To će im omogućiti usvajanje novih znanja i vještina te podići razinu kompetencije za obavljanje radnih zadataka. Svim djelatnicima osigurano je radno okruženje bez spolnog uznemiravanja, vrijeđanja ili ugrožavanja bilo koje vrste. Plaća zaposlenika ne ovisi o životnoj dobi, spolnom, rodnom ili vjerskom uvjerenju.

PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA za osobe s invaliditetom uređena je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te su tako i pogoni tvrtke Žarkovo d.o.o. prilagođeni pristupom osobama s invaliditetom. Oba prodajna salona (u Zagrebu i Garešnici) opremljeni su sjedećim mjestima za odmor OSI.

Projekt doprinosi održivom razvoju i zaštiti okoliša

Europska unija zagovara „učinkovito korištenje resursa”, tj. korištenje resursa na održiviji način. Shodno tome, briga za okoliš i učinkovito korištenje resursa je sastavni dio poslovanja tvrtke Žarkovo d.o.o. Svi proizvodi procesi temelje se na načelima upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zaštitom zdravlja radnika i sigurnošću radnog mjesta. Završetkom proizvodnog procesa tvrtka ne stvara nikakav otpad, već se sav otpad koristi za nasipavanje puteva i površina u krugu tvrtke ili se prodaje građevinskim tvrtkama koje ga koriste kao građevinski materijal. Time se smanjuje količina otpada koja će završiti na otpadu, smanjuje potreba za proizvodnjom novih materijala, štedi energija i prirodni resursi, smanjuju troškovi prijevoza, energije i štetnih emisija.

Poduzeće ne posluje s opasnim tvarima ili otpadom koje ugrožava okoliš te time nema potrebu za posebnim zbrinjavanjem.

Kako bi se ostvarile uštede električne energije potrebne za rasvjetu, tvrtka je pri gradnji hale pazila na maksimalno iskorištenje prirodnog dnevnog svjetla i u svim prostorima ima štedne žarulje.

Nabavom multifunkcionalnog stroja tvrtka će ubrzati proizvodne procese jer će stroj zamijeniti nekoliko strojeva i moći obavljati različite proizvodne operacije (rezanje, brušenje, poliranje i urezivanje). Time će se smanjiti potrošnja potrebnih resursa: energije, režijski troškovi, troškovi proizvodnje i održavanja te time pridonijeti budućim energetskim uštedama u proizvodnom procesu. Osim navedenog, stroj ostvaruje maksimalnu štedljivost, ima duži vijek trajanja, niske troškove održavanja, smanjuje razinu buke, smanjuje umor i fizički rad i osigurava veću sigurnost djelatnika na radnom mjestu. Svime navedenim tvrtka pozitivno utječe na učinkovitost resursa u poslovanju.

Projekt doprinosi promicanju načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom

Projekt doprinosi promicanju načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom. Znanja, iskustva i vještine upravljanja projektnim ciklusom u sustavu EU financiranja doprinijeti će unapređenju upravljačkih kapaciteta tvrtke za provedbu drugih projekata.

Zapošljavanjem osoba iz teško zapošljive skupine također će se utjecati na smanjenje socijalne isključenosti. Aktivnost edukacije povećati će njihove kompetencije za rad te pružiti mogućnosti osobnog i profesionalnog napretka.

Tvrtka Žarkovo d.o.o. posluje po modelu društvenog odgovornog poduzeća i aktivno sudjeluje u sponzoriranju lokalnih sportskih i društvenih manifestacija te redovito donira humanitarne akcije na području grada Garešnice i šire.